Links


Meer informatie over NGT en NmG is te vinden in de publicaties op de website van het Nederlands gebarencentrum www.gebarencentrum.nl

Meer informatie over logopedie bij downsyndroom kunt u vinden op
www.logopediebijdownsyndroom.nl

Anders kijken naar kinderen is een instituut dat cursussen verzorgt in heel Nederland over sensorische informatieverwerking. Meer informatie over Anders kijken naar kinderen is te vinden op www.anderskijkennaarkinderen.nl