NmG met peuters


Nederlands met Gebaren


Nederlands met gebaren is een visuele weergave van (een deel van) een gesproken taal, waarbij gebaren uit het lexicon van de Nederlandse gebarentaal geleend worden ter ondersteuning van de gesproken taal. De grammaticale structuur van NmG is in principe die van het Nederlands.

Nederlands met Gebaren in de communicatie met peuters


Deze cursus werd speciaal ontwikkeld door het gebarencentrum Nederland in samenwerking met de scholen voor slechthorende kinderen en kinderen met een spraak- of taalstoornis en wordt ook op verschillende scholen gegeven aan leerkrachten en ouders. Het lexicon is gericht op het gebruik van gebaren met kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar.

De cursus NmG met peuters bestaat uit 6 lessen van 2 uur.

Het aantal deelnemers is maximaal 10 personen

Aan het einde van de cursus krijgt U een bewijs van deelname.