NmG voor paramedici


Nederlands met Gebaren


Nederlands met gebaren is een visuele weergave van (een deel van) een gesproken taal, waarbij gebaren uit het lexicon van de Nederlandse gebarentaal geleend worden ter ondersteuning van de gesproken taal. De grammaticale structuur van NmG is in principe die van het Nederlands.

Nederlands met Gebaren voor paramedici


Deze cursus werd speciaal ontwikkeld voor multidisciplinaire teams die werken met kinderen met gehoorproblemen of ernstige spraak- en of taalmoeilijkheden. Naast een behoorlijke woordenschat krijgt u ook oefeningen om de gebaren in de praktijk toe te leren passen. De woordenschat is aangepast aan de therapeutische setting. Er wordt gewerkt met rollenspelen en aan de hand van ingeleverde filmopnames word uw eigen vaardigheid geanalyseerd en verbeterd. Deze training blijkt ook erg goed te zijn voor de teambuilding!
De lessen zijn interactief, praktisch en zeer tot de verbeelding sprekend.

De cursus bestaat uit 5 lessen van 3 uur.

Het aantal deelnemers is maximaal 10 personen

Er is accreditatie aangevraagd voor deze cursus.
Aan het einde van de cursus krijgt U een bewijs van deelname.