NmG 1 en 2


Nederlands met Gebaren


Nederlands met gebaren is een visuele weergave van (een deel van) een gesproken taal, waarbij gebaren uit het lexicon van de Nederlandse gebarentaal geleend worden ter ondersteuning van de gesproken taal. De grammaticale structuur van NmG is in principe die van het Nederlands.

Nederlands met gebaren in de communicatie met kinderen 1 en 2


Deze cursus werd speciaal ontwikkeld door het gebarencentrum Nederland in samenwerking met de scholen voor slechthorende kinderen en kinderen met een spraak- of taalstoornis en wordt ook op verschillende scholen gegeven aan leerkrachten en ouders. Het lexicon is gericht op het gebruik van gebaren voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar.

Zowel de cursus NmG 1 als NmG 2 bestaat uit 10 lessen van 2 tot 2 uur.

Het aantal deelnemers is maximaal 10 personen

Aan het einde van de cursus krijgt U een bewijs van deelname.

De cursus kan worden afgesloten met een toets. Als U slaagt krijgt U een officieel certificaat van het gebarencentrum Nederland.